Thông tin văn bản
Văn bản số 3420/VP-VX ngày 12/08/2016

Sao gửi Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN

Số ký hiệu: 3420/VP-VX Ngày ban hành: 12/08/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Sao gửi Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3420VPVX2016.rar