Thông tin văn bản
Văn bản số 3388/VP-VX ngày 10/08/2016

Về việc : Tổ chức tuần lễ học tập suốt đời năm 2016

Số ký hiệu: 3388/VP-VX Ngày ban hành: 10/08/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : Tổ chức tuần lễ học tập suốt đời năm 2016

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3388VPVX2016.rar