Thông tin văn bản
Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân tỉnh Tây Ninh năm 2017

Số ký hiệu: 49/NQ-HĐND Ngày ban hành: 09/12/2016
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân tỉnh Tây Ninh năm 2017

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 03 năm 2017 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 49NQHDND2016.docx