Thông tin văn bản
Kế hoạch số 2466/KH-UBND  ngày 10/10/2018 KH thực hiện NQ số 20-NQ/TW về kết quả giám sát công tác và phát triển nguồn nhân lực
Số ký hiệu: 2466/KH-UBND  Ngày ban hành: 10/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: KH thực hiện NQ số 20-NQ/TW về kết quả giám sát công tác và phát triển nguồn nhân lực
Lĩnh vực: Đầu tư - Xây dựng Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2466.kh.PDF