Thông tin văn bản
Nghị quyết số 45/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về việc phê chuẩn phân cấp nhiệm vụ chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

Số ký hiệu: 45/2011/NQ-HĐND Ngày ban hành: 09/12/2011
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về việc phê chuẩn phân cấp nhiệm vụ chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 15 năm 2011 Người ký:
Đính kèm: NQ_45.rar