Thông tin văn bản
Văn bản số 1713/VP-KTTC ngày 14/04/2015

Xin ý kiến dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bs Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13

Số ký hiệu: 1713/VP-KTTC Ngày ban hành: 14/04/2015
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Xin ý kiến dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bs Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1713VPKTTC2015.pdf