Thông tin văn bản
Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 03/04/2014

Về việc sửa đổi điểm b, khoản 1, Điều 6 của Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Số ký hiệu: 09/2014/QĐ-UBND Ngày ban hành: 03/04/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về việc sửa đổi điểm b, khoản 1, Điều 6 của Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 03 năm 2014 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: 092014QDUBND2014.doc