Thông tin văn bản
Kế hoạch số 2402/KH-UBND ngày 02/10/2018 Tham dự họp song phương về hợp tác bảo vệ trẻ em qua lại biên giới, bảo vệ tự do quyền trẻ em tại tỉnh Svay Riêng, Vương quốc Campuchia
Số ký hiệu: 2402/KH-UBND Ngày ban hành: 02/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Tham dự họp song phương về hợp tác bảo vệ trẻ em qua lại biên giới, bảo vệ tự do quyền trẻ em tại tỉnh Svay Riêng, Vương quốc Campuchia
Lĩnh vực: Kế hoạch - Quy hoạch Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2402.KH.PDF