Thông tin văn bản
Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 Đề án “Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, gắn với thực hiện Cơ sở dữ liệu Quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2021 – 2025”
Số ký hiệu: 116/QĐ-UBND Ngày ban hành: 12/01/2022
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Đề án “Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, gắn với thực hiện Cơ sở dữ liệu Quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2021 – 2025”
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 116.QD.signed (1).pdf