Thông tin văn bản
Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 27/05/2012

Về việc Quy định chế độ thù lao đối với lãnh đạo chuyên trách các hội đặc thù trên địa bàn tỉnh.

Số ký hiệu: 27/2012/QĐ-UBND Ngày ban hành: 27/05/2012
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về việc Quy định chế độ thù lao đối với lãnh đạo chuyên trách các hội đặc thù trên địa bàn tỉnh.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 06 năm 2012 Người ký:
Đính kèm: 272012QDUBND.doc