Thông tin văn bản
Báo cáo số 170/BC-UBND ngày 16/05/2019 Báo cáo Kết quả thực hiện quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2018
Số ký hiệu: 170/BC-UBND Ngày ban hành: 16/05/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo Kết quả thực hiện quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2018
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 170.bc.PDF