Thông tin văn bản
Quyết định số 51/2020/QĐ-UBND ngày 17/11/2020 Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ trên đại bản tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 51/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 17/11/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ trên đại bản tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 11 năm 2020 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 51 qppl.signed.pdf