Thông tin văn bản
Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thông tin về nợ của chính quyền địa phương quyết toán năm 2019 và dự toán năm 2021
Số ký hiệu: 165/QĐ-UBND Ngày ban hành: 20/01/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thông tin về nợ của chính quyền địa phương quyết toán năm 2019 và dự toán năm 2021
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 165 qd.signed.pdf