Thông tin văn bản
Báo cáo số 190/BC-UBND ngày 07/06/2019 Báo cáo sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Thông tư 22/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông
Số ký hiệu: 190/BC-UBND Ngày ban hành: 07/06/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Thông tư 22/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 190.bc.signed.pdf