Thông tin văn bản
Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 18/09/2020 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 37/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 18/09/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 09 năm 2020 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 37 qppl.signed.pdf