Thông tin văn bản
Quyết định số 2222/QĐ-UBND ngày 06/09/2018 Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Tân Châu 1 của Công ty Cổ phần Năng lượng Tân Châu
Số ký hiệu: 2222/QĐ-UBND Ngày ban hành: 06/09/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Tân Châu 1 của Công ty Cổ phần Năng lượng Tân Châu
Lĩnh vực: Đầu tư - Xây dựng Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2222.pdf