Thông tin văn bản
Quyết định số 1302/QĐ-UBND ngày 19/06/2019 Phê duyệt tiền lương kế hoạch năm 2019 của người quản lý tại công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Quỹ Đầu tư phát triển
Số ký hiệu: 1302/QĐ-UBND Ngày ban hành: 19/06/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Phê duyệt tiền lương kế hoạch năm 2019 của người quản lý tại công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Quỹ Đầu tư phát triển
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 1302.qd.signed.pdf