Thông tin văn bản
Văn bản số 3150/VP-KGVX ngày 13/04/2023 sao gửi Quyết định 375/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam
Số ký hiệu: 3150/VP-KGVX Ngày ban hành: 13/04/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định 375/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230413144702.zip