Thông tin văn bản
Văn bản số 5226/VP-KT ngày 04/08/2021 Sao gửi Thông tư số 05/2021/TT-BCT Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung an toàn điện
Số ký hiệu: 5226/VP-KT Ngày ban hành: 04/08/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 05/2021/TT-BCT Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung an toàn điện
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210825084259.zip