Thông tin văn bản
Công văn số 788/UBND-KTTC ngày 23/04/2019 Tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống tín dụng
Số ký hiệu: 788/UBND-KTTC Ngày ban hành: 23/04/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống tín dụng
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 788.ub.PDF