Thông tin văn bản
Công văn số 3159/VP-VHXH ngày 03/06/2019 sao gửi văn bản: Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ sơ cấp, thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo thường xuyên, thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định về chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định về chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp...
Số ký hiệu: 3159/VP-VHXH Ngày ban hành: 03/06/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: sao gửi văn bản: Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ sơ cấp, thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo thường xuyên, thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định về chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định về chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp...
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3159VP-VHXH.rar