Thông tin văn bản
Văn bản số 4169/VP-KGVX ngày 27/06/2021 sao gửi Quyết định số 433/QĐ-UBDT v/v Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu: 4169/VP-KGVX Ngày ban hành: 27/06/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 433/QĐ-UBDT v/v Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210628102056.zip