Thông tin văn bản
Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 Kiện toàn Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 – 2020
Số ký hiệu: 189/QĐ-UBND Ngày ban hành: 03/02/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Kiện toàn Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 – 2020
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 189.qd.signed.pdf