Thông tin văn bản
Văn bản số 5052/VP-KT ngày 14/06/2023 sao gửi Thông tư số 40/2023/TT-BTC ngày 09/6/2023 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 5052/VP-KT Ngày ban hành: 14/06/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 40/2023/TT-BTC ngày 09/6/2023 của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230619080345.zip