Thông tin văn bản
Văn bản số 2927/VP-NCPC ngày 29/04/2020 Sao gửi Thông tư 01/2020/TT-BNV bãi bỏ một số văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ban hành
Số ký hiệu: 2927/VP-NCPC Ngày ban hành: 29/04/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư 01/2020/TT-BNV bãi bỏ một số văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ban hành
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200504074303.zip