Thông tin văn bản
Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 02/06/2021 Bãi bỏ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh ban hành tiêu chuẩn công nhận danh hiệu " ấp Văn hóa", " Khu phố Văn hóa" trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 12/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 02/06/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Bãi bỏ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh ban hành tiêu chuẩn công nhận danh hiệu " ấp Văn hóa", " Khu phố Văn hóa" trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 06 năm 2021 Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 12 qppl.signed.pdf