Thông tin văn bản
Quyết định số 2192/QĐ-UBND ngày 01/09/2018 Cho phép DNTN Như Mai PV được chuyển mục đích sử dụng 32.139,5m 2 đất
Số ký hiệu: 2192/QĐ-UBND Ngày ban hành: 01/09/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Cho phép DNTN Như Mai PV được chuyển mục đích sử dụng 32.139,5m 2 đất
Lĩnh vực: Đầu tư - Xây dựng Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2192.pdf