Thông tin văn bản
Công văn số 3949/VP-VHXH ngày 05/07/2019 Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành
Số ký hiệu: 3949/VP-VHXH Ngày ban hành: 05/07/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3949VP-VHXH.rar