Thông tin văn bản
Báo cáo số 19/BC-UBND ngày 17/01/2020 Báo cáo công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 19/BC-UBND Ngày ban hành: 17/01/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 19.bc.signed.pdf