Thông tin văn bản
Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND ngày 12/07/2013

Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND Về mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực áp dụng   trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 25/2013/NQ-HĐND Ngày ban hành: 12/07/2013
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND Về mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực áp dụng   trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 10 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 252013NQHDND2013.doc