Thông tin văn bản
Báo cáo số 323/VPCPV.I ngày 12/02/2017

V/v công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn

Số ký hiệu: 323/VPCPV.I Ngày ban hành: 12/02/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu:

V/v công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 323VPCPV.I2017.PDF