Thông tin văn bản
Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND ngày 26/07/2011

Về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 30/2011/NQ-HĐND Ngày ban hành: 26/07/2011
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Sổ 09 năm 2011 Người ký:
Đính kèm: 9NQ_30_2011.doc