Thông tin văn bản
Văn bản số 2889/VP-VX ngày 13/07/2016

Về việc : sơ kết công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm 2016

Số ký hiệu: 2889/VP-VX Ngày ban hành: 13/07/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : sơ kết công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm 2016

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2889VPVX2016.rar