Thông tin văn bản
Văn bản số 5075/VP-KTTC ngày 18/09/2018 (cks) Về việc: Sao gửi Thông tư số 63/2018/TT-BTC về việc Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP
Số ký hiệu: 5075/VP-KTTC Ngày ban hành: 18/09/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (cks) Về việc: Sao gửi Thông tư số 63/2018/TT-BTC về việc Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5075.rar