Thông tin văn bản
Văn bản số 422/VP-KGVX ngày 16/01/2021 sao gửi Quyết định số 38/QĐ-BTTTT ngày 14/01/2021 Phê duyệt “Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đổi IPv6 cho cơ quan nhà nước giai đoạn 2021 - 2025”
Số ký hiệu: 422/VP-KGVX Ngày ban hành: 16/01/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 38/QĐ-BTTTT ngày 14/01/2021 Phê duyệt “Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đổi IPv6 cho cơ quan nhà nước giai đoạn 2021 - 2025”
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210122140113.zip