Thông tin văn bản
Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 05/09/2013

Về việc sửa đổi khoản 1 Điều 6 Quy định hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012 - 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 59/2012/QĐ-UBND, ngày 11/12/2012 của UBND tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 41/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 05/09/2013
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về việc sửa đổi khoản 1 Điều 6 Quy định hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012 - 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 59/2012/QĐ-UBND, ngày 11/12/2012 của UBND tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 11 năm 2013 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: 412013QDUBND2013.doc