Thông tin văn bản
Công văn số 1021/UBND-TKTH ngày 21/05/2019 Xây dựng báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2019
Số ký hiệu: 1021/UBND-TKTH Ngày ban hành: 21/05/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Xây dựng báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2019
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1021.ub.PDF