Thông tin văn bản
Văn bản số 10051/VP-KT ngày 06/11/2023 sao gửi Thông tư số 18/2023/TT-BCT ngày 31/10/2023 của Bộ Công Thương
Số ký hiệu: 10051/VP-KT Ngày ban hành: 06/11/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 18/2023/TT-BCT ngày 31/10/2023 của Bộ Công Thương
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20231116173920.zip