Thông tin văn bản
Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 11/07/2012

Ban hành tiêu chuẩn “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn""

Số ký hiệu: 32/2012/QĐ-UBND Ngày ban hành: 11/07/2012
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành tiêu chuẩn “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn""

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 07 năm 2012 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: 322012QDUBND.doc