Thông tin văn bản
Quyết định số 56/2012/QĐ-UBND ngày 04/12/2012

Quyết định số 56/2012/QĐ-UBND V/v sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định phân cấp quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND, ngày 22/3/2010 của UBND tỉnh

Số ký hiệu: 56/2012/QĐ-UBND Ngày ban hành: 04/12/2012
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Quyết định số 56/2012/QĐ-UBND V/v sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định phân cấp quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND, ngày 22/3/2010 của UBND tỉnh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2012 Người ký:
Đính kèm: 562012QDUBND2012.doc