Thông tin văn bản
Văn bản số 3591/VP-NC ngày 07/08/2017

Về việc : sao gửi Thông tư số 04/2017/TT-BNV

Số ký hiệu: 3591/VP-NC Ngày ban hành: 07/08/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : sao gửi Thông tư số 04/2017/TT-BNV

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3591VPNC2017.rar