Thông tin văn bản
Văn bản số 2215/UBND-KGVX ngày 11/09/2018 sử dụng mã bưu chính quốc gia trên phong bì
Số ký hiệu: 2215/UBND-KGVX Ngày ban hành: 11/09/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sử dụng mã bưu chính quốc gia trên phong bì
Lĩnh vực: Đầu tư - Xây dựng Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2215.pdf