Thông tin văn bản
Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND ngày 09/07/2010

Về việc Cho chủ trương di dời và xây dựng mới trường Trung học phổ thông Châu Thành, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Châu Thành

Số ký hiệu: 03/2010/NQ-HĐND Ngày ban hành: 09/07/2010
Cơ quan ban hành: HĐND H. Châu Thành Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về việc Cho chủ trương di dời và xây dựng mới trường Trung học phổ thông Châu Thành, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Châu Thành

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 07 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: 03-2010-NQ-HDND-ChauThanh.doc