Thông tin văn bản
Văn bản số 264/VP-KT ngày 17/01/2023 Sao gửi quyết định số 1413/QĐ-BXD ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Số ký hiệu: 264/VP-KT Ngày ban hành: 17/01/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi quyết định số 1413/QĐ-BXD ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230130105524.zip