Thông tin văn bản
Văn bản số 9732/VP-KT ngày 30/10/2023 Sao gửi quyết định 1143/QĐ-TTg
Số ký hiệu: 9732/VP-KT Ngày ban hành: 30/10/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi quyết định 1143/QĐ-TTg
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20231120094314.zip