Thông tin văn bản
Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND ngày 23/03/2010

Về chính sách tạo nguồn chức danh Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2010 - 2020

Số ký hiệu: 07/2010/NQ-HĐND Ngày ban hành: 23/03/2010
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về chính sách tạo nguồn chức danh Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2010 - 2020

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 02 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: NQ_07 HDND tinh.doc