Thông tin văn bản
Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 24/05/2021 Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
Số ký hiệu: 1117/QĐ-UBND Ngày ban hành: 24/05/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 1117 qd. KH dao tao, boi duong.signed.pdf