Thông tin văn bản
Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 08/06/2015

Phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

Số ký hiệu: 32/2015/QĐ-UBND Ngày ban hành: 08/06/2015
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 07 năm 2015 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: 322015QDUBND2015.doc