Thông tin văn bản
Văn bản số 4901/VP-KTTC ngày 14/08/2019 góp ý dự thảo Thông tư quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan
Số ký hiệu: 4901/VP-KTTC Ngày ban hành: 14/08/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: góp ý dự thảo Thông tư quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4901VP-KTTC.rar