Thông tin văn bản
Văn bản số 1575/VP-NC ngày 12/03/2022 sao gửi Thông báo số 677/TB-VP ngày 07/3/2022 của Văn phòng Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng
Số ký hiệu: 1575/VP-NC Ngày ban hành: 12/03/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông báo số 677/TB-VP ngày 07/3/2022 của Văn phòng Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220322141804.zip